Sengoku Raiden Championship 15

Date: October 30, 2010
Venue: Ryogoku Kokugikan
Location: Tokyo, Japan

-Hiroshi Izumi vs. James Zikic
-Doo Ho Choi vs. Masanori Kanehara
-Kazunori Yokota vs. Brian Cobb
-Maximo Blanco vs. Leonardo Santos
-Kazuo “Yoshiki” Takahashi vs. Chang Seob Lee

SRC Welterweight Grand Prix Semifinals:
-Keita Nakamura vs. Takuya Wada
-Taisuke Okuno vs. Yasubey Enomoto

SRC Asian Bantamweight Grand Prix Quarterfinals:
-Manabu Inoue vs. Jae Hyun So
-Shunichi Shimizu vs. Wataru Takahashi
-Akitoshi Tamura vs. Shoko Sato
-Taiyo Nakahara vs. Shintaro Ishiwatari

Airs on HDNet in the United States