– LATEST OFFICIAL PANCRASE RATINGS

Pancrase
LATEST OFFICIAL PANCRASE RANKINGS
(as of 7/21/2005)

OPEN WEIGHT
10th Open-weight K.O.P.
Josh Barnett(USA/New Japan Pro-Wrestling)
#1 Yuki Kondo (PANCRASEism)
#2 Tsuyoshi Kosaka (Team Alliance)
#3 Ron Waterman (USA/Team Impact)
#4 Yoshiki Takahashi (PANCRASE)
#5 Sanae Kikuta (GRABAKA)

SUPER HEAVYWEIGHT (221 lbs. and over)
1st Super heavyweight K.O.P.
Tsuyoshi Kosaka (Team Alliance)
#1 Ron Waterman (USA/Team Impact)
#2 Keigo Takamori (Pancrase MEGATON)
#3 Alex Roberts (USA/Kujuken Kaikan) *UP from #4
#4 Jimmy Ambriz (USA/New Japan Pro-Wrestling) *DOWN from #3
#5 Jun Ishii (Chojin Club)

HEAVYWEIGHT (199 lbs. ~ under 221 lbs.)
2nd Heavyweight K.O.P.
VACANT
#1 Ryuta Noji (Pancrase MEGATON)
#2 Sehaku (Wajutsu Keishukai RJW)
#3 Tsuyoshi Ozawa (Zendokai)

LIGHT HEAVYWEIGHT (181 lbs. ~ under 199 lbs.)
3rd Light Heavyweight K.O.P.
Yuki Kondo(PANCRASEism)
#1 Sanae Kikuta (GRABAKA)
#2 Akihiro Gono (GRABAKA)
#3 Nilson de Castro (Brazil/Chute Boxe Academy)
#4 David Terrell (USA/Cesar Gracie Academy)
#5 Kestutis Arbocius (Lithuania/Latvia Shidokan)
#6 Daisuke Watanabe (PANCRASEism)
#7 Gustavo Ximu (Brazil/Gracie Barra Combat Team)
#8 Fabio Leopoldo (Brazil/Renzo Gracie Jiu Jitsu Academy)
#9 Yuki Sasaki (Pancrase GRABAKA)
#10 Keiichiro Yamamiya (GRABAKA)

MIDDLEWEIGHT (165.7 lbs. ~ under 181 lbs.)
5th Middleweight K.O.P.
Nathan Marquardt(Pancrase USA/High Altitude Martial Arts)
#1 Izuru Takeuchi (SK Absolute)
#2 Kazuo Misaki (GRABAKA)
#3 Yushin Okami (Wajutsu Keishukai Tokyo Hombu)
#4 Eiji Ishikawa (GRABAKA)
#5 Hiromitsu Miura (Pancrase TOKIN)
#6 Yuichi Nakanishi (freelance)
#7 Daisuke Hanazawa 13 (MMA Dojo Cobrakai)
#8 Osami Shibuya (freelance)
#9 Kiuma Kunioku (freelance)
#10 Crosley Gracie (USA/Ralph Gracie Jiu Jitsu Academy)

WELTERWEIGHT (152.5 lbs. ~ under 165.7 lbs.)
Interim Welterweight K.O.P.
Katsuya Inoue(Wajutsu Keishukai RJW)
#1 Satoru Kitaoka (PANCRASEism)
#2 Hidehiko Hasegawa (SK Absolute)
#3 Koji Oishi (PANCRASEism)
#4 Heath Sims (USA/Team Quest)
#5 Hidetaka Monma (Wajutsu Keishukai A-3)
#6 Takafumi Ito (PANCRASEism)
#7 Yuji Hoshino (Wajutsu Keishukai GODS)
#8 Takuya Wada (SK Absolute)
#9 Kenji Arai (PANCRASE)
#10 Daizo Ishige (SK Absolute)

LIGHTWEIGHT (141.4 lbs. ~ under 152.5 lbs.) TBD

FEATHERWEIGHT (under 141.4 lbs.) TBD