– K1 WORLD MAX CARD

MMAWeekly.com
K-1 Max 2/4/06 Saitama Arena Japan

Reserve Fight: Shingo Garyu vs. Yasuhito Shirasu

Japan Tournament: Kazuya Yasuhiro vs. HAYATO

Japan Tournament: TATSUJI (Iron Ax) vs. Yuya Yamamoto (BOOCH BEAT)

Japan Tournament: Ryuki Ueyama vs. Satoru Suzuki (boxing)

Japan Tournament: Yoshihiro Sato vs. Akeomi Nitta

Buakaw Por Puramuk vs. Mike Zambidis

Remigijus Morkevicius vs. Akira Ohigashi

Masato vs. Ian Schaffa (Australia)