– CHANGES TO K-1 WORLD MAX CARD

MMAWeekly.com
There have been a few changes to the K1 World Max card this weekend. Here are the new changes…

K-1 World Max
Saitama Super Arena
Saitama, Japan

Super Fights

Buakaw Por Puramuk (Thailand) vs. Mike Zambidis (Greece)

Remigijus Morkevicius (Lithuania) vs. Shingo Garyu

Masato (Japan) vs. Ian Schaffa (Australia)

Japan Tournament Fights

Kazuya Yasuhiro vs. HAYATO

TATSUJI (Iron Ax) vs. Yuya Yamamoto (BOOCH BEAT)

Ryuki Ueyama vs. Akira Ohigashi

Yoshihiro Sato vs. Akeomi Nitta

Reserve Fight

Hakuto vs. Yasuhito Shirasu